Brought to you by Letters from Sweden – your new favourite Type foundry.
February 23rd, 2014

Share this post

9 notes
  1. patchhofweber reblogged this from lettersfromsweden
  2. lettersfromsweden posted this

Peter Bruhn, 1969–2014

Peter Bruhn

(English version below)

Min första kontakt med Peter Bruhn var då jag i början av min karriär mailade och frågade om han ville ge ut ett av mina typsnitt. Han svarade snabbt på mailet och tackade nej och förklarade vänligt varför. Typsnittet passade inte in i Fountains bibliotek, men vi sade att vi borde höras i framtiden. Jag kommer ihåg att han avslutade mailet med hälsningsfrasen ”Simma lugnt” och jag kände också på mig att vi verkligen skulle höras fler gånger i framtiden. Vad jag inte visste var att han skulle bli en vän för livet.

Fountain var på den tiden Sveriges enda digitala stilgjuteri som gav ut andra typsnitt än sina egna, och jag kände mig väldigt lockad att få ge ut något där. Även om företaget inte var så känt i lilla Sverige så var Fountain ett väletablerat varumärke ute i den stora världen. 

Jag har idag släppt 4 typsnittsfamiljer på Fountain som utan Peters hjälp förmodligen inte skulle blivit hälften så bra. Vi har också samarbetat på olika uppdrag genom åren. En av Peters styrkor var att han verkligen kunde få andras jobb att lyfta. Han var otroligt generös med feedback och hade alltid tid att diskutera en seriff, ett avslut eller en kurva. Jag skulle till och med vilja säga att han var så generös att han aldrig hade tid att göra klart sina egna typsnitt. Det plågade honom lite vet jag. Vi pratade ofta om det och jag försökte då och då uppmuntra honom att ta en paus från andras typsnitt och istället göra klart några av sina egna.

Första gången jag träffade Peter bodde jag en helg hos honom i Malmö. Jag kände mig så otroligt välkommen in i hans liv och fick lära känna hans fru Lotta och deras fina barn. Peter älskade att laga mat och jag åt några av det godaste maträtter i mitt liv hemma hos honom. Han skulle lätt kunna ha livnärt sig på att bli kock om han ville.

Den helgen drack vi massor av vin och pratade om allt möjligt och när helgen var slut och jag var tillbaka i Stockholm kändes det som om vi alltid känt varandra. Malmö blev också en stad som jag för alltid kommer förknippa med Peter Bruhn och som jag trivs väldigt bra i. Senaste åren har Peter och jag pratat nästan varje vecka på chatten, ibland om typsnitt, ibland om livet.

Peter skrev egen musik och han skickade ofta över låtskisser som jag fick lyssna på. Varje år gjorde hans familj en julsång, lite som ett julkort till vänner och branschkollegor. Jag minns hur kärleksfull han var mot sina barn.

Samma kväll som Peter dog, föddes min son. Det är inte helt lätt att sluta fantisera kring vad det egentligen betyder om man tror på något större i livet än det vi ser. Ibland känns det som att en del av Peter kommer leva vidare i min son, även om mitt förnuft säger att det är omöjligt.

Peter Bruhn var en av de mest generösa människor jag någonsin träffat. Han hade ett enormt stort hjärta och var en fantastisk typsnittsdesigner. Jag kommer för alltid sakna honom och vet inte hur jag ska fylla det utrymme han haft i mitt liv. 

Simma lugnt Peter, var du än är. Jag saknar dig väldigt mycket och vaknar upp varje morgon och önskar att det bara var en dröm att du gick bort.

Din vän Göran

http://open.spotify.com/track/5kGdayTmguCAZP87F56DUg


English version

My first contact with Peter Bruhn was in the beginning of my career, when I emailed him asking if he wanted to release my typeface. He replied quickly with a no and explained why. The typeface didn’t fit in with Fountain’s collection, but we promised to keep in touch. I remember him ending the email with the phrase “Simma lugnt” (swim easy) and I felt like we truly would hear from each other more. What I didn’t realize was that this was the start of a lifelong friendship.

Fountain was at that time Sweden’s only digital type foundry that also released other’s typefaces, and I was eager to have my work released through them. Although the company wasn’t well known in Sweden, Fountain was an established brand in the international market.

To this day I have released four type families through Fountain, which without Peter’s help probably wouldn’t have been half as good. We have also worked together on different assignments through the years. One of Peter’s strengths was that he really could lift the design of others. He was incredibly generous with feedback and always had time to discuss a serif, a terminal, or a curve. I would go so far as to say that he was so generous he never had time to finish his own typefaces. I know this plagued somewhat. We often spoke of this and I encouraged him from time to time to take a break from others’ typefaces and instead finish some of his own.

The first time I met Peter was when I stayed with him for a weekend in Malmö. I felt so unbelievably welcome in his life and got to know his wife Lotta and their wonderful children. Peter loved to cook and some of the best food I have eaten was made in his kitchen. He could have easily made a living off of his culinary skills, if he so chose.

That weekend we drank gallons of wine and talked about anything and everything, and when the weekend came to an end and I returned to Stockholm, it felt like we had always known each other. Malmö became a town I will always associate with Peter Bruhn and one which in I thrive. These past years I have chatted with Peter almost weekly, sometimes about typefaces, sometimes about life.

Peter wrote his own music and often sent demos for me to listen to. Instead of a Christmas card, his family made a song together every year to send to friends and colleagues. I remember how loving he was to his children.

The same night Peter passed, my son was born. It’s not easy to stop fantasizing about what this really means, if you believe in something more in life than what we see. Sometimes it feels like part of Peter will live on through my son, even if my better judgement considers this impossible.

Peter Bruhn was one of the most generous people I have ever met. He had an enormous heart and was a fantastic type designer. I will always miss him and can’t fathom how to fill the void he left in my life.

Simma lugnt Peter, wherever you are. I miss you very much and wake up every morning wishing it was just a nightmare that you disappeared.

Your friend Göran

http://open.spotify.com/track/5kGdayTmguCAZP87F56DUg